Produktfordele

Bedre metalbearbejdning

IRMCO® smøremidler giver mindre slitage på værktøj og maskiner og færre færdige produkter med fejl. Et professionelt smøresystem forhindrer overdosering = mindre rengøring og et bedre arbejdsmiljø.

OMKOSTNINGSREDUKTION:

25-75 %

Eliminer afvaskning

IRMCO® smøremidler gør afvaskning efter bearbejdning overflødig. Det giver hurtigere produktionscyklus, mindre energiforbrug og ingen sundhedsskadelige kemikalier i produktionen.

OMKOSTNINGSREDUKTION:

100 %

Bedre overflader til svejsning

IRMCO smøremidler forhindrer olieporøsitet i materialerne og minimerer antallet af defekte svejsninger.

OMKOSTNINGSREDUKTION:

75-100 %

Eliminer afvaskning af maskiner

Med korrekt dosering af IRMCO® smøremidler bliver afvaskning og rengøring af maskiner og værktøj overflødig. Færre skadelige kemikalier i produktionen, samt besparelser på tid og energiforbrug.

OMKOSTNINGSREDUKTION:

50-75 %

Slip for farlige affaldsstoffer

IRMCO® smøremidler indeholder ikke sundhedsskadelige stoffer, hvilket reducerer omkostningerne til bortskaffelse og destruktion af miljøaffald og farlige kemikalier m.m.

OMKOSTNINGSREDUKTION:

75 %

Derfor er IRMCO et bedre produkt:

IRMCO Gel og Fluid smøremidler indeholder ikke olie og er nemt at afvaske/fjerne. Det giver et renere og sundere arbejdsmiljø, og samtidig bliver en række processer markant nemmere i produktionen.

Kontakt os og hør mere om forskellene på produktion med oliebaserede smøremidler og produktion med IRMCO® smøremidler.

Vi kan rådgive dig til bedre og mere effektiv smøring

IRMCO smøremidler fremstilles i en række forskellige varianter, hver med specielle egenskaber. Vi kan hjælpe dig med at vælge det optimale smøreprodukt.

Samtidig kan vi tilbyde moderne og effektive smøresystemer, der kan booste produktionen yderligere og give store besparelser. Kontakt os for at få mere at vide.